Copyright

De foto's op deze website staan onder bescherming van internationale auteursrechten -ook wel copyright genoemd- volgens Artikel 1 van de Auteurswet 1912 en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of electronisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft.

Voor meer informatie over auteursrecht:
Wikipedia - Auteursrecht | Overheid - Auteurswet 1912 | Justitie - Auteursrecht

Inline linking (ook bekend als hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van een pagina of foto op deze website is NIET toegestaan.